Airfreight NL Home

Algemene voorwaarden VCK Logistics Airfreight

Lees hieronder de meest actuele algemene voorwaarden van VCK Logistics Airfreight.

Op alle activiteiten van VCK Logistics Airfreight B.V. zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, de algemene voorwaarden van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.

Op alle activiteiten van VCK Logistics Airfreight B.V., betrekking hebbende op opslag van goederen, zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995.