Algemene voorwaarden VCK Logistics Airfreight
Home > airfreight > Bedrijf > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VCK Logistics Airfreight B.V.

Op alle expeditie activiteiten zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, de algemene voorwaarden van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 mei 2018.

Op alle activiteiten die betrekking hebben op logistieke activiteiten zijn de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) van toepassing. Deze voorwaarden zijn op 2 april 2014 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.