Algemene voorwaarden VCK Logistics Airfreight
Home > airfreight > Bedrijf > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VCK Logistics Airfreight

Lees hieronder de meest actuele algemene voorwaarden van VCK Logistics Airfreight.

Op alle activiteiten van VCK Logistics Airfreight B.V. zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, de algemene voorwaarden van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 mei 2018 (of elke recentere versie).

Op alle activiteiten van VCK Logistics Airfreight B.V., betrekking hebbende op opslag van goederen, zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995.