Airfreight Forwarder
Home > airfreight > Bedrijf > Jobs > Airfreight Forwarder

Airfreight Forwarder

Plaats binnen in de organisatie

Rapporteert aan : Teamleader Airfreight Operations
Geeft leiding aan : nvt
Wordt bij afwezigheid vervangen door : Airfreight Forwarder of Teamleader Airfreight Operations *
Vervangt bij afwezigheid : Airfreight Forwarder

* Vervanger moet GDP getraind zijn indien ingezet op de afdeling Pharma Logistics.

Doel van de functie

Als Airfreight Forwarder werk je in een team van Airfreight professionals waarin je verantwoordelijk bent voor het tijdig en correct organiseren en documentatie/informatie technisch afhandelen van luchtvrachtzendingen voor onze klanten. De zorg voor een meer dan uitstekende dag tot dag communicatie met klanten is een belangrijk aspect van de rol.
Meedraaien in periodieke avond- en weekenddiensten is onderdeel van de functie.

Resultaatgebieden / verantwoordelijkheden

Hoofdtaken:

 • Organiseren en afhandelen van luchtvrachtzendingen en alle gerelateerde activiteiten. Opmaken van bijbehorende documenten;
 • Waar nodig aangeven of aan laten geven van goederen bij de Nederlandse douane na controle door een douane specialist;
 • Professionele communicatie met klanten, buitenlandse agenten, luchtvaartmaatschappijen, andere afdelingen binnen VCK en overige stakeholders;
 • (Ad hoc) prijs afspraken maken met klanten en leveranciers;
 • Op zending niveau problemen oplossen, het klantbelang helder voor ogen houdend;
 • Verantwoordelijk voor het gecalculeerd opleveren van zending dossiers (inkoop/verkoop calculaties);
 • Verantwoordelijk voor het accuraat, compleet en correct opleveren van zending dossiers; *
 • Beoordelen van transport routes op risico’s voor pharma goederen in lijn met GDP richtlijnen en het hierover adviseren van klanten;
 • Uitvoering van dagelijkse processen in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 14001 standaarden en GDP richtlijnen. **

* Geldt indien ingezet op de afdeling Pharma Logistics.
** GDP richtlijnen indien ingezet op de afdeling Pharma Logistics.

Sociale interactie

Informatieve communicatie met klanten, buitenlandse agenten, luchtvaartmaatschappijen, directe collega’s op de afdeling(en) en overige stakeholders.

Bevoegdheden

Bevoegd om logistieke opdrachten te geven aan leveranciers, in lijn met de functie.

Functiekenmerken en -vereisten

Werk- en denkniveau / relevante opleidingen:

 • Minimaal MBO werk-/denkniveau;
 • Kennis van moderne talen in woord en geschrift, met name de Engelse taal;
 • Kennis van logistieke processen m.b.t. weg- en luchtvervoer;
 • In bezit van ‘Airfreight Security Awareness’ certificaat;
 • Kennis van afhandeling van zogenaamde Dangerous Goods (DG) luchtvrachtzendingen;
 • Kennis van Good Distribution Practices. *

* indien ingezet op afdeling Pharma Logistics

Specifieke kennis en ervaring:

 • Data processing, goede kennis van Microsoft Office software;
 • Met aandacht verwerken van gegevens op documenten in een situatie waarin de gang van zaken regelmatig wordt onderbroken door telefoongesprekken en dergelijke;
 • Werkervaring in / Affiniteit met logistieke dienstverlening is een pré.
 • Werkervaring in / Affiniteit met met een van de doelmarkten van VCK Logistics Airfreight is een pré. Afhankelijk van de afdeling waar op wordt ingezet.

Essentiële vaardigheden: ( Competentie: Niveau)

Klant- en servicegericht: C
Collegialiteit: C
Accuratesse: C
Flexibiliteit: C
Stabiliteit: C
Zelfstandigheid: C
Communiceren: C

Gehanteerde afkortingen

ISO : International Standards Organisation
MBO : Middelbaar Beroepsonderwijs
VCK : Verenigd Cargadoors Kantoor
GDP : Good Distribution Practice