Home > airfreight > Bedrijf > Jobs > DECLARANT

DECLARANT

Plaats binnen de origanisatie

Rapporteert aan : Manager Customs Affairs
Geeft leiding aan : nvt
Wordt bij afwezigheid vervangen door : Declarant
Vervangt bij afwezigheid : Declarant

Doel van de functie

Als Declarant werk je in een team van douane professionals waarin je verantwoordelijk bent voor het tijdig en correct afhandelen van douane aangiften en aanverwante werkzaamheden waarbij wetgeving en de relatie tussen de douane, de klant en VCK Logistics Airfreight centraal staat.

Resultaatgebieden / verantwoordelijkheden

Hoofdtaken:

 • Het verzorgen van douane aangiften, het opmaken van transito documenten en afhandeling van overige douane zaken, gerelateerd aan de logistieke werkzaamheden van VCK Logistics, zodanig dat aan de door de werkgever, de opdrachtgevers en de wet gestelde voorwaarden voldaan wordt. Dit houdt onder andere in:
  • Verzorgen van de complete douanedocumentatie en aangiften middels AGS;
  • Begeleiden van diverse inspecties van de invoerheffing & accijnzen, rekening houdend met specifieke heffingen, verplichte keuringen e.d. voor de betreffende producten;
  • Verzorgen van de op de opdrachten betrekking hebbende (douane) correspondentie, bevestigingen, etc.;
  • Verrichten van met douaneformaliteiten samenhangende werkzaamheden, zoals:
   • Opmerken, registreren en afstemmen van eventuele onregelmatigheden of problemen op douanegebied en trachten tot oplossingen te komen;
   • Opstellen, indienen en uitvoeren van verzoekschriften, bijvoorbeeld t.b.v. teruggave accijnzen, invoerrechten of BTW op verzoek van klant/agent;
   • Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, procedures en formulieren.
 • Verantwoordelijk voor het accuraat, compleet en correct opleveren van zending dossiers;
 • Uitvoering van dagelijkse processen in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 14001 standaarden en GDP richtlijnen.

Sociale interactie

Informatieve communicatie met klanten, buitenlandse agenten, douane, directe collega’s op
de afdeling(en) en overige stakeholders.

Bevoegdheden

 • Is bevoegd tot het geven van logistiek gerelateerde opdrachten aan leveranciers,
  welke voortvloeien uit de functie;
 • Is bevoegd tot het informeren en adviseren van relaties met betrekking tot douane
  zaken.

Functiekenmerken en -vereisten

Werk- en denkniveau / relevante opleidingen:

 • Minimaal MBO werk-/denkniveau;
 • Kennis van moderne talen in woord en geschrift, met name de Engelse taal;
 • Kennis van logistieke processen m.b.t. weg- en luchtvervoer;
 • In bezit van ‘Airfreight Security Awareness’ certificaat;
 • Afgeronde Declaranten opleiding met diploma.

Specifieke kennis en ervaring:

 • Dataverwerking, goede kennis van Microsoft Office software;
 • Werkervaring in / Affiniteit met logistieke dienstverlening is een pré.

Functie competenties:

 • Accuratesse;
 • Integriteit;
 • Zelfstandigheid;
 • Klant- en servicegerichtheid;
 • Besluitvaardigheid;
 • Contactuele vaardigheid;
 • Werken in teamverband.

Gehanteerde afkortingen

ISO: International Standards Organisation
MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs
AGS: Aangifte Systeem
GDP: Good Distribution Practice