Teamleader Airfreight Operations
Home > airfreight > Bedrijf > Jobs > Teamleader Airfreight Operations

Teamleader Airfreight Operations

TEAMLEADER AIRFREIGHT OPERATIONS

Plaats in de organisatie

Rapporteert aan : Manager Airfreight Operations (of vervangend MT lid)
Geeft leiding aan : Airfreight Forwarders
Wordt bij afwezigheid vervangen door : Teamleader en/of MT Lid
Vervangt bij afwezigheid : Teamleader

Doel van de functie

Als teamleader draag je zorg voor een tijdige en correcte afhandeling van
luchtvrachtzendingen door het team, waarbij de relatie tussen klant en bedrijf centraal staat.
Tevens geef je vorm aan structuur op de afdeling en ben je de herkende leider van je team
als aanspreekpunt voor je teamleden en voor in- en externe stakeholders.

Resultaatgebieden / verantwoordelijkheden

Hoofdtaken:

 • Zorgen voor een evenwichtige verdeling van alle dagelijkse operationele
  werkzaamheden, de bezetting op de afdeling en het begeleiden van de collega’s op
  de afdeling;
 • Het (laten) afhandelen van luchtvrachtzendingen en het opmaken van de daarbij
  behorende documenten;
 • Waar nodig aangeven of aan laten geven van goederen bij de Nederlandse douane
  na controle door een douane specialist;
 • (Mede) verrichten van alle voorkomende operationele werkzaamheden;
 • (Ad hoc) prijs afspraken maken met klanten en leveranciers;
 • Het onderhouden van contacten met klanten, netwerk (agenten), andere afdelingen;
 • Periodiek overleg met leidinggevende over de voortgang op de afdeling;
 • Periodiek overleg en begeleidende (HR) gesprekken met medewerkers van het team;
 • Het signaleren van en rapporteren aan leidinggevende / MT van operationele zaken,
  welke verbetering nodig hebben, alsmede het (doen) implementeren van die
  verbeteringen;
 • Het oplossen van onregelmatigheden op zending niveau, waarbij het bedienen van
  de klant voorop staat, waar nodig in overleg met leidinggevende / MT lid;
 • De controle uitvoeren van het voorbereiden van de dossiers t.b.v. de facturatie (in- en
  verkoop);
 • Verantwoordelijk voor verzorgde/complete dossiers betrekking hebbende op
  (klant)correspondentie, (boeking)bevestigingen, e.d. voor facturatie
 • Het signaleren en rapporteren van onregelmatigheden en waar nodig het indienen
  van preliminairy claims bij leveranciers;
 • Beoordelen van transport routes op risico’s voor pharma goederen in lijn met GDP
  richtlijnen en het adviseren van klanten hier over; *
 • Het ten uitvoer (laten) brengen en controleren van de processen zoals omschreven in
  het kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 en ISO 14001 norm en GDP richtlijnen.**

* Geldt indien ingezet op de afdeling Pharma Logistics.
** GDP richtlijnen indien ingezet op de afdeling Pharma Logistics.

Sociale interactie

Voeren van informerende gesprekken met externe relaties zoals agenten en
luchtvaartmaatschappijen en met directe collega’s op de afdeling(en);
Voeren van (HR) gesprekken en maken van afspraken met leden van het team

Bevoegdheden

 • Is bevoegd tot het geven van logistiek gerelateerde opdrachten aan leveranciers, welke voortvloeien uit de functie;
 • Is bevoegd tot het nemen van (commerciële) beslissingen over de afwikkeling van luchtvrachtzendingen, welke voorvloeien uit de functie.

Functiekenmerken en -vereisten

Werk- en denkniveau / relevante opleiding:

 • HBO denk- en werkniveau;
 • Kennis van moderne talen in woord en geschrift;
 • Kennis van DG (is een pré);
 • Kennis van logistieke processen m.b.t. weg- en luchtvervoer;
 • Awareness veiligheid luchtvracht.

Specifieke kennis en ervaring:

 • Goede kennis van IT systemen en digitaal werken;
 • Gedegen praktische ervaring in operationele omgeving;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de logistieke dienstverlening;
 • Ervaring met leidinggeven.

Functie competenties:

 • Klant- en servicegerichtheid; (D)
 • Plannen en organiseren; (C)
 • Resultaatgericht; (D)
 • Coachen; (C)
 • Communiceren; (D)
 • Delegeren; (C)
 • Motiveren. (C)

Overige relevante kenmerken en vereisten:

 • Stressbestendig;
 • Geduldig.

Gehanteerde afkortingen

ISO : International Standards Organisation
HBO : Hoger Beroepsonderwijs
DG : Dangerous Goods
DGVS : Documentloos Goederen Volg systeem
GDP : Good Distribution Practise