Huisdier vervoer boekingsformulier

Type huisdier vervoer

Eigenaar, verscheper details

Bestemming, gegevens ontvanger

Ontvanger


Veterinaire gegevens


Dier 1

Afmetingen van uw dier in cm

De validatie van certificaten die nodig zijn en andere veterinaire eisen kunnen verschillen per herkomst en bestemming. De verscheper/eigenaar van het dier(en) is altijd verantwoordelijk voor de juiste en volledige veterinaire documenten.

Kennels

Download de kennel eisen

Om het comfort en de veiligheid van uw huisdier garanderen moeten alle dieren, die als luchtvracht reizen, worden vervoerd in de juiste formaat kennels die voldoen aan de IATA levende dieren regelgeving.

Betalingsmogelijkheden

VCK Logistics Airfreight B.V.

Banknaam : ABN Amro Bank
Bank adres : Gustav Mahlerlaan, 1000 EA Amsterdam
Account nummer € : NL75 ABNA 0403 5068 91
Account nummer $ : NL60 ABNA 0407 1343 79
BIC/Swift Code : ABNANL2A
EORI : NL001844155
VAT/BTW : NL001844155B01

Overig

Douane uitvoer machtiging

Door het insturen van deze opdracht machtigt Opdrachtgever de Expeditieonderneming en verleent zij opdracht aan de Expeditieonderneming, in overeenstemming met artikel 18 e.v. van het Douanewetboek van de Unie (Verordening nr. 952/2013/EU), tegen de overeengekomen vergoeding, de in de douanewetgeving - en voorzover mogelijk uit andere wetgeving - voorgeschreven aangiften te verrichten ‘in naam en voor rekening van’ Opdrachtgever. Deze machtiging en de opdracht geldt voor de door/ten behoeve van de Opdrachtgever aangebrachte goederenzendingen en voor welke zending(en) de Opdrachtgever de bescheiden/informatie aan de Expeditieonderneming heeft verstrekt. Deze machtiging en opdracht omvat alle handelingen en communicaties tot en met de beëindiging van de verificatie en in verband met de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld.

VCK Logistics Airfreight BV (“VCK”) is gebonden aan de Nederlandse wet en is geregistreerd in de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34067944. Op al onze activiteiten, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, de FENEX condities van toepassing. De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.