Dieren reisinformatie
Home > airfreight > Industrieën > Live animal logistics > Dieren reisinformatie

Dieren reisinformatie

Huisdieren

Offerte

Als u uw dier wilt laten reizen dan kunt u via ons online formulier een offerte aanvraag doen waarna wij u een passend tarief toesturen. Hierin vindt u alle vluchtmogelijkheden en bijbehorende kosten beschreven. Ook leveren wij indien gewenst een goedgekeurde transport kennel. De kennel wordt uw eigendom en deze kunt u op bestemming dus houden. Voor de offerte en het vervoer van uw dier is het heel belangrijk dat wij de juiste afmetingen hebben want het dier mag niet in een te kleine kennel vliegen maar ook zeker niet in een te grote kennel. Op deze site onder transportboxen vind u instructies hoe u uw dier het beste kunt opmeten.

Boeking

Om te boeken vult u het boekingsformulier in op deze website. Hiermee geeft u ons de opdracht om een reservering te maken voor uw dier(en) bij een luchtvaartmaatschappij. De reservering bij de luchtvaartmaatschappij kan variërend van 30 tot 12 dagen voor vertrek pas plaatsvinden aangezien vluchten niet eerder worden opengezet voor dieren boekingen.

Zodra wij een boekingsbevestiging van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen, ontvangt u van ons de bevestiging met daarin een overzicht van alle informatie over de reis van uw dier. Dat behelst onder anderen het actuele vluchtschema, hoe laat uw dier bij ons moet zijn of hoe laat wij het dier bij u thuis ophalen en verdere informatie ter voorbereiding op de vlucht.

Vertrek

Huisdieren moeten ongeveer vijf uur vóór vertrek bij ons aanwezig zijn. Dit heeft te maken met het opmaken van diverse documenten waaronder de vrachtbrief en het regelen van de douaneformaliteiten. Vier uur vóór vertrek zullen wij uw huisdier aanleveren bij de luchtvaartmaatschappij zodat zij voldoende tijd hebben alles voor te bereiden voor een comfortabele reis voor uw dier. Het is daarom uiterst belangrijk dat wij uw dier op tijd bij de luchtvaartmaatschappij aanleveren. Wij kunnen uw huisdier bij u ophalen en uiteraard is het ook mogelijk om zelf uw dier(en) naar ons toe te brengen.

Voorbereiden voor het vertrek

Wij raden u aan om 12 uur vóór vertrek uw huisdier geen eten meer te geven. Dit heeft 2 redenen:

 1. Het schoon houden van de kennel van ontlasting.
 2. Het voorkomen van misselijkheid.

Dieren kunnen misselijk worden door de bewegingen van het vliegtuig in combinatie met de hoogte. Uiteraard mag er wel water gegeven worden. U moet er van uitgaan dat uw huisdier niet meer wordt uitgelaten binnen 4 uur voor vertrek van de vlucht. Uitzondering hierop vormt KLM, zij laten honden 2 uur voor vertrek nog even uit. Het is aan te raden om een hond goed uit te laten alvorens wij deze aanleveren bij de luchtvaartmaatschappij.

Voordat we huisdieren kunnen verzenden moeten zij aan een aantal standaard voorwaarden voldoen:

 1. Zij moeten in het bezit zijn van een paspoort;
 2. Zij moeten een microchip hebben (moet geplaatst zijn vóór de hondsdolheid enting);
 3. Voor bijna alle bestemmingen moeten zij ingeënt zijn tegen hondsdolheid;
 4. Voor bijna alle bestemmingen geldt een gezondheidscertificaat binnen één week voor vertrek. 

Reizen binnen de EU

Alle honden, katten en fretten hebben een EU-paspoort nodig als zij op reis gaan naar het buitenland. Het EU-paspoort wordt uitgegeven door uw dierenarts. Alle honden, katten en fretten moeten zijn ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid). Rabiës entingen kan/mag vanaf 12 weken. Er geldt een reis-wachttijd van 21 dagen alvorens het dier binnen de EU mag reizen. Pups of kittens mogen dus pas binnen de EU reizen vanaf 15 weken.

Uw dierenarts kan de vaccinaties geven en deze is ook gemachtigd een aantekening van de vaccinatie te maken in het EU-paspoort. Eigenaren zijn verplicht een identificatie (microchip) bij hun dier te laten aanbrengen.

Australië

Hieronder vindt u informatie over de voorwaarden voor het vervoeren van huisdieren naar Australië. De regels zijn vastgelegd door AQIS (Australian Quarantine and Inspection Services).

Voor het invoeren van uw huisdier naar Australië worden strenge eisen gesteld. Het enige quarantaine station in Australië is in Melbourne dus uw huisdier zal dan ook eerst naar Melbourne moeten vliegen alvorens deze kan doorvliegen naar andere Australische bestemmingen.

Tevens zullen bloedtesten moeten worden afgenomen en met de voorbereidingen van de verhuizing van uw huisdier start u minimaal 210 dagen (=7 maanden) voor vertrek. Het begint met inenten tegen rabiës. Minimaal 30 dagen daarna volgt een bloedtest (rabiës titre bepaling). De dag van de bloedtest is bepalend voor de datum waarop uw huisdier Australië in mag, dit is namelijk 180 dagen na de bloedtest. Zodra er een goede uitslag is zal dit gelegaliseerd moeten worden bij de nVWA in Utrecht. Hier ontvangt u een RNATT formulier. Met dit formulier kunt u een importvergunning online aanvragen bij de Aqis:

Email to Animal Import Operations Branch
Fax to +61 2 6272 3110; or
Post to Animal Import Operations Branch: GPO Box 858, Canberra ACT 2601, Australia

Bij het verkrijgen van een importvergunning ontvangt u ook een leeg gezondheidscertificaat. Dit is een onderdeel van het import permit en beslaat de laatste 3 á 4 pagina’s van het permit.

Dit certificaat vermeldt alle testen die binnen 45 dagen voor vertrek gedaan moeten worden. Als alle testen goed zijn, moet uw dierenarts dit certificaat  invullen en gaat u daarna met alle documentatie naar de nVWA in Utrecht (tel: 088-223 2100 optie 1) om alles te laten legaliseren.

Op de dag van vertrek bent u in het bezit van het volgende:

Gelegaliseerd door nVWA:

 • RNATT formulier
 • paspoort (chipnummer en datum van plaatsing moet vermeld zijn)
 • import permit
 • compleet ingevuld gezondheidscertificaat
 • alle testuitslagen

En verder een quarantaine plaats voor 10 dagen in Melbourne. VCK kan ook het transport regelen vanaf Melbourne naar een andere bestemming binnen Australië.

Overige dieren

Dierentuindieren

Dierentuindieren die getransporteerd moeten worden, worden vaak gebruikt voor fokprogramma’s om op deze manier de populatie van deze zeldzame en vaak indrukwekkende dieren in stand te houden. Om onnodige stress te voorkomen wordt het transport tot het minimum beperkt en is uiterste zorgvuldigheid geboden.

Ook dierentuindieren moeten getransporteerd worden in transportboxen die voldoen aan de IATA richtlijnen. Wij kunnen ook voor dierentuindieren een geschikte transport box op maat maken.

Vee

Het vervoeren van diverse soorten vee heeft vaak als doel om nieuwe bloedlijnen toe te voegen aan bestaande veestapels. Het transport door de lucht vergt enige voorbereidingen. Vluchtmogelijkheden, de juiste transport-kist-grootte en importvereisten van het land van bestemming zijn o.a. belangrijke informatie om uiteindelijk tot een definitief overzicht te komen van mogelijkheden.

Ook vee moet getransporteerd worden in transportkisten die aan de eisen van IATA voldoen. Indien de verscheper deze niet heeft, kunnen wij een geschikte transport kist op maat maken. 

Vogels en Exotische dieren

Voor het vervoeren van vogels en exotische dieren is het van groot belang om allereerst de wetenschappelijke naam van het dier vast te stellen. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen welke verpakking/transportkisten er gebruikt dient te worden en welke mogelijkheden er zijn om het dier te vervoeren naar de gewenste eindbestemming.

Niet alle luchtvaartmaatschappijen accepteren vogels en exotische dieren. Voor deze diersoorten geldt dus dat er beperkte vervoermogelijkheden zijn. U dient o.a. met de volgende zaken rekening te houden:

 • Maximale hoeveelheid dieren per verpakking;
 • Jonge vogels die nog afhankelijk zijn van de moeder mogen niet worden vervoerd, vogels moeten zelfstandig kunnen eten;
 • De verscheper is verantwoordelijk voor het meegeven van voer en waterbakjes indien van toepassing, bij aanlevering voor vertrek moet er echter wel gecheckt worden of het gebruikte voer en andere materialen conform de regels van het land van transit en/of het land van bestemming zijn;
 • Indien het gaat om verzegelde kisten, is tussentijds voeren niet mogelijk, de verscheper dient hier rekening mee te houden;
 • Waterbakjes dienen te allen tijden van buitenaf bijgevuld te kunnen worden.

CITES: voor de internationale handel in- en vervoer van bedreigde/beschermde diersoorten heeft u vergunningen en certificaten nodig. Dit geldt niet alleen voor de commerciële handel maar ook voor alle import en export van deze soorten. Voor een aantal bedreigde diersoorten is de handel zelfs helemaal verboden. Daar hebben verschillende landen in 1974 al afspraken over gemaakt. Inmiddels hebben een kleine 180 landen deze zogenaamde CITES-overeenkomst (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) ondertekend.

De vergunningen en/of certificaten zijn afkomstig van het CITES-bureau. Het CITES-bureau is onderdeel van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  Voor het verkrijgen van een vergunning en/of certificaat wordt een bedrag in rekening gebracht.

Voor een aantal beschermde diersoorten geldt in Nederland een bezitsverbod, dit staat beschreven in art. 13 Flora- en faunawet. Als u in het bezit bent van zo’n dier, heeft u een bezitsontheffing nodig.

Voor meer informatie over Cites kunt u contact opnemen met het CITES-bureau: www.mijnrvo.nl of het Ministerie van Agriculture van het exporterende land.

SCS pand bellsingel 1000x400

SCS pand bellsingel 1000x400

SCS pand bellsingel 1000x400

SCS pand bellsingel 1000x400