Algemene voorwaarden VCK Logistics Airfreight
Home > supply chain solutions > Bedrijf > Algemene voorwaarden Supply Chain Solutions

Algemene voorwaarden VCK Logistics Supply Chain Solutions B.V.

Op alle activiteiten die betrekking hebben op logistieke activiteiten zijn de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) van toepassing. Deze voorwaarden zijn op 2 april 2014 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.